Vertaling

stempelblauw kleinerVertalingen van en naar het Engels

Pelgrom tekst & vertaling verzorgt vertalingen van en naar het Engels. Eva Pelgrom heeft ruime ervaring in het vertalen van allerhande zakelijke teksten, maar werkt ook in opdracht van particulieren. Uw tekst is bij een beëdigd vertaler die rekening houdt met al uw specifieke wensen in goede handen. Pelgrom tekst & vertaling werkt in opdracht van bedrijven en instellingen in vele branches. Het bureau heeft bijzondere expertise op het gebied van juridische vertalingen en vertalingen voor de culturele sector.

Vertalingen voor de culturele sector

Eva Pelgrom is zeer nauw verbonden met de culturele sector. Ze werkte enkele jaren voor instellingen in de podiumkunsten, speelt zelf viool en piano en vervult nog altijd een aantal bestuursfuncties bij culturele stichtingen. Haar vocabulaire op het gebied van cultuur en voornamelijk muziek is bijzonder goed ontwikkeld. Dat Eva in de loop der jaren veel teksten op cultuurgebied heeft zien passeren, blijkt uit de lange lijst met opdrachtgevers uit deze sector in haar portfolio.violin1

Juridische vertalingen

Eva Pelgrom heeft een gespecialiseerde opleiding tot juridisch vertaler gevolgd, is beëdigd en gebonden aan de bijbehorende eisen voor permanente educatie. Zij staat ingeschreven in het Register beëdigd tolken en vertalers onder nummer 2459. Eva heeft de beschikking over naslagwerken die up-to-date zijn en vele andere juridische bronnen. Eva heeft ervaring met teksten op alle rechtsgebieden, waarbij het zwaartepunt ligt bij het arbeidsrecht, het ondernemingsrecht en het strafrecht. Meer informatie over de activiteiten van Pelgrom tekst & vertaling op juridisch gebiedvindt u ook op juridischevertalingen.eu.

Standaard vertaaltarieven
Vertalingen Ned-Eng of Eng-Ned € 0,17 per woord
Spoedtarief € 0,21 per woord
Toeslag beëdigde vertalingen 15%
Minimumtarief per opdracht € 65,-
  • Het spoedtarief is van toepassing wanneer het voor tijdige levering noodzakelijk is om buiten kantooruren te werken.
  • Afhankelijk van onder meer omvang, moeilijkheidsgraad of urgentie kan van het standaardtarief worden afgeweken.
  • Alle tarieven zijn exclusief 21% btw.
  • Op alle overeenkomsten en aanbiedingen zijn de algemene voorwaarden (in PDF) van toepassing.

Wilt u een offerte aanvragen? Neemt u dan contact op of gebruik het online formulier.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *