Spatiegebruik – tenminste/ten minste, tenslotte/ten slotte

Nederlanders lijken steeds slordiger te worden in hun spatiegebruik. Een van de verklaringen daarvoor is de invloed van het Engels. In de Engelse taal worden de delen van een samengesteld woord veel vaker met een spatie van elkaar gescheiden dan in het Nederlands. Denk bijvoorbeeld aan:

  • – babyboomgeneratie – baby boom generation
  • – langetermijnplanning – long term planning

Soms levert verschillend spatiegebruik in het Nederlands ook verschillende betekenissen op. Bekende voorbeelden daarvan zijn tenminste/ten minste en tenslotte/ten slotte. In beide gevallen is de betekenis het meest letterlijk als de woorden door een spatie van elkaar gescheiden zijn:

  • – Ik heb ten minste drie kilo kipfilet nodig. (ten minste = minstens, minimaal)
  • – Ten slotte wenste de nieuwslezer alle kijkers een heel prettige avond toe. (ten slotte = tot slot)

Aaneengeschreven is de betekenis als volgt:

  • – Harry Potter is een echte tragische held. Tenminste, dat vindt deze journalist. (tenminste = althans, in ieder geval)
  • – Peter moet die vraag maar beantwoorden. Hij is tenslotte eindverantwoordelijk. (tenslotte = immers, per slot van rekening)

Ontelbaar veel voorbeelden van verkeerd spatiegebruik zijn te vinden op www.spatiegebruik.nl.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *