Over Eva

023Eva Pelgrom (Nijmegen, 1977) is zelfstandig vertaler en tekstschrijver. Ze werkt met zakelijke teksten en ziet het als een grote uitdaging om de meest ingewikkelde materie zo eenvoudig mogelijk te verwoorden, in een prettig leesbare tekst. Eva houdt zich het liefst bezig met juridische teksten, teksten op het gebied van de (podium)kunsten en materiaal voor het onderwijs. Als vertaler verzorgt zij vertalingen van en naar het Engels.

In 2003 studeerde Eva cum laude af in de Engelse Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht met als specialisatie Algemene Literatuurwetenschappen. Ze onderzocht voor haar eindscriptie de positie van het surrealisme in het literaire tijdschrift Transition.

Al tijdens haar studie en ook daarna was Eva actief in de muzieksector. Zij had zitting in een aantal besturen van studentenmuziekgezelschappen. Daarna werkte ze achtereenvolgens voor De Nederlandse Bachvereniging, Amsterdam Sinfonietta en het Gergiev Festival.

Naast taal en muziek is ook educatie een rode draad in Eva’s loopbaan. Ze werkte als docente in het voortgezet onderwijs, gaf bijlessen Engels op diverse plekken en ontwikkelde een aantal educatieve methodes. Op dit moment biedt zij trainingen en adviestrajecten aan op het gebied van notuleren en schrijven.

In 2005 richtte Eva Vertaal- en Redactiebureau Pelgrom op, dat in het najaar van 2010 is omgedoopt tot Pelgrom tekst & vertaling. In de laatste jaren is haar bedrijf zich steeds sterker gaan richten op het juridische vlak en op de culturele sector. Eva houdt kantoor in Utrecht.

Beëdiging/specialisatie Juridisch vertalen

stempelblauw kleinerEva Pelgrom is beëdigd vertaler Engels. Zij staat ingeschreven in het Register beëdigd tolken en vertalers onder nummer 2459. In het voorjaar van 2010 sloot Eva met succes de cursus Juridisch vertalen Nederlands – Engels / Engels – Nederlands af.

Duidelijke taal

In 2007 ontwikkelde Pelgrom tekst & vertaling samen met Herman Pelgrom de methode Duidelijke Taal – Nederlandse spelling voor iedereen. De methode bevat theorie, oefeningen en antwoorden op het gebied van Nederlandse (werkwoord)spelling en is digitaal beschikbaar. Wie zich op Duidelijke Taal abonneert, ontvangt per e-mail wekelijks een nieuwe les met regels over de Nederlandse spelling. Dat heeft als voordeel dat dlogo2kleine stof gedoseerd wordt aangeboden. Duidelijke Taal is geschikt voor iedereen die zelfstandig aan de slag wil met de Nederlandse spellingsregels.